Lähdeluettelo

Lähteet

Biese 1885
Ernst Biese, ”Matkueen toimista ja sen tärkeimmistä tuloksista”. Suomalaisesta Tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä kuvaelmia Lapista, s. 39 - 63. G.W. Edlund, Helsinki 1885.
Granit 1885
Karl Granit, ”Lyhyt selitys kuvihin”. Suomalaisesta Tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä kuvaelmia Lapista, s. 147 - 150. G.W. Edlund, Helsinki 1885.
Heinrichs 1885
Axel Heinrichs, ”Elämästä Sodankylässä 1883 - 84 vuoden ajalla”. Suomalaisesta Tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä kuvaelmia Lapista, s. 96 - 114. G.W. Edlund, Helsinki 1885.
Kairamo 1938
A.O. Kairamo, ”Kuolan 1887 vuoden retkikunta ja Suomen maantieteellinen Seura – matkamuistelmia ja kuvia”. Terra vol 1, s. 9 – 55. Helsinki 1938.
Kihlman 1890a
A.O. Kihlman, “Bericht einer naturwissenschaftlichen Reise durch Russisch Lappland im Jahre 1889”. Fennia Vol. 3 n:o 6, s. 29 – 40. Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki 1890.
Kihlman 1890b
A.O. Kihlman, Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland. Weilin & Göös, Helsinki 1890.
Kihlman & Palmén 1890
A.O. Kihlman & J.A. Palmén, “Die Expedition nach der Halbinsel Kola im Jahre 1887”. Fennia Vol. 3 n:o 5, s.1 – 28. Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki 1890.
Lemström 1885
Selim Lemström, ”Suomalaisen polaarimatkueen synnystä ja varustamisesta”. Suomalaisesta Tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä kuvaelmia Lapista, s. 13 – 38. G.W. Edlund, Helsinki 1885.
Petrelius 1885
Alfred Petrelius, ”Suomalaisen polaarimatkueen olo ja seurustelu väestön kanssa 1882 – 1883.” Suomalaisesta Tutkimusretkestä Sodankylään ja Kultalaan ynnä kuvaelmia Lapista, s. 64 – 114. G.W. Edlund, Helsinki 1885.
Petrelius 1889
Alfred Petrelius, ”Kuolan retkikunnasta”. Namsarai ja muita matkaesseitä Kansainvalistusseuran kalenterista autonomian ajalta, s. 36 – 45. Toim. Anneli Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Pieksämäki 1999.
Petrelius 1890
Alfred Petrelius, “Uebersichtskarte von der Halbinseln Kola”. Fennia 3 n:o 6, liite. Suomen Maantieteellinen Seura, Helsinki 1890.
Ramsay 1892
Wilhelm Ramsay, ”Om sjön Imandra och Lapparna i Ras-njark”. Nya Svenska Läroverke, festskrift, s. 191 – 210. Helsinki 1882 – 1892.

Sanomalehdet

Tutkimuskirjallisuus

Brenner 1918
Th. Brenner, ”Rannikot”. Itä-karjala ja Kuollan Lappi, s. 9 – 11. Toim. Theodor Homén. Otava, Helsinki 1918.
Haapala 2000
Ilmari Haapala, ”Geologiset tieteet”. Suomen tieteen historia 3, s. 270 – 305. Toim. Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo 2000.
Hirn 1977
Sven Hirn, Ateljeesta luontoon. Valokuvaus ja valokuvaajat Suomessa 1871 – 1900. Suomen Valokuvataiteen Museon Säätiö, Lahti 1977.
Itkonen 1918
T.I. Itkonen, ”Kulttuuri: Asunnot”. Itä-karjala ja Kuollan Lappi, s. 68 – 70. Toim. Theodor Homén. Otava, Helsinki 1918.
Itkonen 1999
T.I. Itkonen, Koltan- ja Kuolan lapin sanakirja I. Gummerus, Saarijärvi 1999.
Jantunen 2006
Pirjo Jantunen, Karl Granit. Kulkija maisemassa. Kuopion Kulttuurihistoriallinen Museo, Kuopio 2006.
Kallinen 2003
Maija Kallinen, ”Tieteellistä tutkimusta Lapissa”. Lappi maa, kansat, kulttuurit, s. 228 – 242. Toim. Ilmo Massa & Hanna Snellman. Karisto Oy, Hämeenlinna 2006.
Kallio 1983
Paavo Kallio, ”Tutkijain Lappi”. Lappi 1. Suuri, kaunis pohjoinen maa, s. 267 – 285. Toim. Martti Linkola. Karisto Oy, Hämeenlinna 1983.
Kekarainen 1987
Kekarainen Risto, ”Kuolansaamelaiset”. Terra 99:1, s. 19 – 30. Helsinki 1987.
Kukkonen & Vuorenmaa 1999
Jukka Kukkonen & Tuomo-Juhani Vuorenmaa, ”Otteita historiaan 1839 – 1920”. Valoa. Otteita suomalaisen valokuvataiteen historiaan 1839 – 1999, s. 28 – 40. Toim. Kukkonen & Vuorenmaa. Suomen Valokuvataiteen Museo, Helsinki 1999.
Lagerspetz 2000
Kari Lagerspetz, ”Biologiset tieteet”. Suomen tieteen historia 3, s. 192 – 220. Toim. Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo 2000.
Lukjantsenko 2000
Tatjana Lukjantsenko, ”Kuolan saamelaisten etnohistorian yleispiirteet 1970-luvulle tultaessa”. Jos ei ole poropaimenia, kansa häviää. Kuolan poronhoitajien sosiokulttuurinen adaptaatio 20. vuosisadalla, s. 12 – 20. Toim. Jukka Pennanen. Gummerus, Jyväskylä 2000.
Markkanen 2000
Tapio Markkanen, ”Fysikaaliset tieteet”. Suomen tieteen historia 3, s. 82 – 153. Toim. Päiviö Tommila. WSOY, Porvoo 2000.
Murhu 1985
Rae Murhu, Oulun yliopiston kirjasto 1959 – 1984. Oulun yliopiston julkaisuja, Oulu 1985.
Onnela 2006.
Samuli Onnela, Suur-Sodankylän historia 2. WS Bookwell Oy, Porvoo 2006.
Rikkinen 1980
Kalevi Rikkinen, Suuri Kuolan retki 1887. Otava, Keuruu 1980.
Rikkinen 1981
Kalevi Rikkinen, ”Man at the Timberline: Life on the Kola Peninsula in the 1880’s”. Fennia 159:1, s. 201 – 207. Vammala 1981.
Rikkinen 1988
Kalevi Rikkinen, ”Retki Kuolan niemimaalle 1887”. Nordia Tiedonantoja. Sarja B No. 2, s. 58 – 70. Toim. Jarmo Rusanen. Pohjois-Suomen Maantieteellinen Seura, Oulu 1988.
Seppinen 2006.
Ilkka Seppinen, Selim Lemström. Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006.
Sundholm 1992
Franciska Sundholm, ”Wilhelm Ramsays resor till Kolahalvön och Kaninhalvön 1887 – 1914”. Nordenskiölds-samfundens tidskrift 52, s. 87 - 110. Helsinki 1992.
Taipale 2006
Tiia Taipale, Tutkijoiden Lappi. Valokuvia suomalaisten luonnontieteellisiltä tutkimusmatkoilta Sodankylään ja Kultalaan 1882 - 1884 sekä Kuolan niemimaalle 1887 ja 1889. Kulttuuriantropologian pro seminaari -tutkimus. Oulun yliopisto 2006.
Tikkanen & Viitala 1987
Matti Tikkanen & Pentti Viitala, ”Pieni Kuolan retki”. Terra 99:1, s. 3 – 12. Helsinki 1987.
Vahtola 1983
Jouko Vahtola, ”Maailmanmatkaajia Lapissa”. Lappi 1. Suuri, kaunis pohjoinen maa, s. 135 – 161. Toim. Martti Linkola. Karisto Oy, Hämeenlinna 1983.
Virkkula 2000
Seija Virkkula, Lappi kirjallisuudessa barokista romantiikkaan. Väitöskirja, Oulun yliopisto. Oulu 2000.

Elektroniset lähteet

Pohjoinen luontomme, Paavo Havaksen luontosivut.