Suomen polaariretkikunnan kuva-albumi

Kuva: polaari-12

Sodankylä, Suomen polaariasema koillisesta katsottuna

Kuvaaja: K. Granit

Suomalaisen meteorologis-magneettisen retkikunnan hyvin varustettu tutkimusasema pappilan ja kirkon välissä oli E. Biesen sanoin ”mukavasti järjestetty ja sievänlainen”. Jokaisella rakennuksella oli oma tarkoituksensa. Takana oikealla sijaitsevassa pienellä tornilla varustetussa rakennuksessa, ”ilmatieteellisessä huoneessa”, työskenteli vahdissa oleva havainnontekijä ja rakennuksessa sijaitsi suurin osa ilmatieteellisistä kojeista. Muut rakennukset olivat magneettisia havaintoja varten.