Wivi Lönn, arkkitehti - Etusivulle


Johdanto Nuoruusvuodet Tampereella Rakennusalan opiskelu Työ arkkitehtina Arkkitehtuurikilpailut Ulkomaanmatkat

Lähde- ja kirjallisuusluettelo

Airila, Martti. Jyväskylän tieteellinen kirjasto: katsaus sen syntyyn ja kehitykseen . Gummerus, Jyväskylä 1927
Arkkitehteja 1982. Arkkitehteja. Architectan 40-vuotisnäyttely. Helsingin kaupungin taidemuseo 24.9.-14.11.1982, Helsinki 1982
Ervamaa, Jukka et al., toim. Juhlakirja joka omistetaan Kalevi Pöykölle hänen 60-vuotispäivänään 9. lokakuuta 1993. Taidehistoriallisia tutkimuksia n:o 14, Taidehistorian seura, Helsinki 1993
Janhila, Jaana; Jäppinen, Jussi. Kuokkalan kartanon albumi . Kopijyvä, Jyväskylä 1999
Jäppinen, Jussi. Talo etelärinteellä . Jyväskylä 1996
Karivalo, Toini. Hanna Parviaisen jäljillä . Keski-Suomen museo, Jyväskylä 1996
Kiiski, Hannu. Jyväskylän Älylä. Keski-Suomi 15. Museoyhdistyksen julkaisuja 15, Saarijärvi 1977
Kivinen, Paula. Tampereen jugend: arkkitehtuuri - taideteollisuus . Otava, Helsinki 1982
Kokko, Marja, toim. Naisten kaupunki . Atena, Jyväskylä 2002
Korvenmaa, Pekka. Innovation versus tradition. The Architect Lars Sonck Works and Projects 1900-1910 . Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 96, Tammisaari 1991
Künnapu, Liivi et al., toim. Estonia Teater . Edita, Helsinki 1997
Laine, Sirpa. Wivi Lönn ja hänen asuintalonsa Jyväskylässä . Kopijyvä, Jyväskylä 1992
Lyytikäinen, Pirjo et al., toim. Katsomuksen ihanuus: kirjoituksia vuosisadanvaihteen taiteista . Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 1996
Nikula, Riitta. Yhtenäinen kaupunkikuva, 1900-1930 . Macmillan Publishers Ltd., Helsinki 1998-2002
Pohjanpalo, Suoma et al., toim. Suomalaisia vaikuttajanaisia. Wivi Lönn (20.5.1872-27.1.1966) . s. 98-107. Porvoo 1977
Suominen-Kokkonen, Renja. The fringe of a profession: Women as architects in Finland from the 1890s to the 1950s . Väitöskirja Helsingin yliopistolla. Finnish antiquarian society, Jyväskylä 1992
Tommila, Päiviö. Jyväskylän kaupungin historia I 1837-1965 . Jyväskylä 1972
Tuomi, Timo et al., toim. Matkalla! : suomalaiset arkkitehdit opintiellä . Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki 1999
Wäre, Ritva. Arkkitehtuuri vuosisadan vaihteessa . Ars Suomen taide 4. Keuruu 1989
Wäre, Ritva. Rakennettu suomalaisuus. Naturalismi viime vuosisadan vaihteen arkkitehtuurissa ja sitä koskevissa kirjoituksissa . Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 95. Helsinki 1991
 

Artikkelit ja kausijulkaisut:

Haapio, Ilmi. "Wivi polki alansa huipulle", Suomen Kuvalehti 14/1975, s. 57
Halme, Kyllikki. "Professori Wivi Lönn - ammattikunnan vanhin", Kaunis koti 3/1963, s. 32-33, 36-37
Ilvetsalo, Paula. "Valoa talven sylissä: Wivi Lönnin puutarhakaupunki säilyy", Kodin Kuvalehti 1992, s.48-51, 71
Karjalainen, Merja. "Wivi Lönn oli Tampereen tyttöjä", Tammerkoski , 4-5/1992, s. 8-10
Karjalainen, Merja. "Talo muutti asukkaidensa elämän", Kotiliesi 12/1998, s. 30-33
Kivinen, Paula. "Wivi Lönn oli Tampereen tyttöjä", Tammerkoski 4-5/1992, s. 8-10
Koivisto, Pia. "Rakastettu jugend", Opettaja 17/2001, s. 20-22
"Lontoon hevosbussit ja Karlssonin vossikka-auto. Arkkitehtiemme ikäpresidentti työnsä ja muistojensa kukkatarhassa", Uusi Suomi 11.3.1963
Lönn, Wivi. "Wivi Lönn muistelee ja kertoo. Nainen arkkitehdiksi vuonna 1896", Yhteishyvä 1/1962
Lönn, Wivi. "Naisarkkitehdit kahdelta vuosisadalta. Ammattikunnan grand old lady professori Wivi Lönn ja nuoren naisarkkitehdin Raili Kokkolan muisteluja", Anna 37/1964, s.23
Rudberg, Eva. "Kvinnor blir arkitekter", Arkitektur 2/1983, s. 31-35
Salminen, Jaakko. "Kansanlastentarhasta lapsuuden tutkimuksen keskukseksi", Lastentarha 62/1999 s. 12-15.
Suominen-Kokkonen, Renja. "Morning coffee in Paris, lunch in Amsterdam : Europe and the travelling women architects Wivi Lönn and Aino Marsio-Aalto" , julkaisussa Matkalla! :suomalaiset arkkitehdit opintiellä , s.110-115, Suomen rakennustaiteen museo, Helsinki 1999
Suominen-Kokkonen, Renja. "Wivi Lönn (1872-1966) architect" julkaisussa 100 faces from Finland: a biographical kaleidoscope , s.278-281.Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 2000
Tarkkila, Mara. "Muinaistaidekeskus Kivikäs avautuu Kuokkalan kartanossa: Wivi Lönnin jugendkartano elää uutta kukoistuskauttaan", Keskisuomalainen 28.1.1999
Tuunanen, Anna-Maija. "Arkkitehti Wivi Lönnin syntymästä on kulunut 125 vuotta", Tammerkoski 4/1997, s.20-23. Tampere 1997
Tyrkkö, Marjatta. "Naisarkkitehti Tampereen rakentajana", Tammerkoski 4/1954, s. 122-123
 

Julkaisemattomat teokset:

Kanervo, Eija. "En pidä siitä, että minua määräillään": arkkitehti Wivi Lönnin koulutus ja toiminta esimerkkinä naisten opiskelu- ja uramahdollisuuksista 1900-luvun alun Suomessa. Pro Gradu -työ, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, Turku 1991
Laine, Sirpa. Wivi Lönnin osuus Jyväskylän seminaarinmäen ja ns. Älylän talojen suunnittelussa. Pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos 1995
Lönn, Wivi. Valokuva-albumi Wivi Lönnin matkoista vuosilta 1897-1938. Oulun yliopiston kirjasto
Oksanen, Kirsti. ­ Wivi Lönn Jyväskylässä. Arkkitehtuurin historian P1 harjoitustyö, Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin osasto, Tampere 1976

 

Dokumentit Linkit

Tekijät
TyöluetteloMatka-albumiLuonnoksiaKirjallisuutta